Tutkimuksemme / Klefström lab

Tutkimuksemme

Tutkimuksemme keskittyy rintasyöpään ja erityisesti pyrimme selvittämään voidaanko syöpäsoluille tunnusomaiset syöpägeenit saada toimimaan yhdessä syöpälääkkeiden kanssa siten, että ne ajaisivat syöpäsoluja itsemurhaan eli apoptoosiin.

Meneillään oleva tutkimuslinja sai alkunsa jo vuonna 1994, Juha Klefströmin havaitessa varhaisissa laboratoriokokeissaan että syöpägeeni MYC altistaa syöpäsolut kuolonreseptorien välittämälle itsemurhasignaalille. Tutkimuslinjaa kehitettiin eteenpäin vuosina 1997-2003, Klefströmin työskennellessä tutkijana Lontoossa ja San Franciscossa.

Tällä hetkellä MYC apoptoosia tutkivaan ohjelmaan osallistuu useita tutkijatohtoreita ja väitöskirjatyön tekijöitä. Ohjelmassa tehdään laajaa yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusryhmien kesken sekä toimitaan läheisessä yhteistyössä usean eri lääkeyrityksen kanssa. Tutkimuksen alla on myös uusia lupaavia syöpägeenejä, jotka osallistuvat normaalisti toimiessaan epiteelikudoksen rakenteen muodostumiseen.

Tutkimuksemme oleellisiin työkaluihin kuuluu perinteisten muovimaljalla kasvavien soluviljelmien ja syövän transgeenisten eläinmallien lisäksi suomalaisten rintasyöpäpotilaiden lahjoittama elävä syöpäkudos. Olemme määrätietoisesti kehittäneet yli 10 vuotta uutta menetelmää, jonka avulla potilaan syöpäkudosta voidaan säilyttää elävänä ja kasvattaa jopa viikkoja laboratorio-olosuhteissa. Menetelmä perustuu siihen, että syöpää kasvatetaan muovipintojen sijaan kudosympäristöä mallintavassa kolmiulotteisessa matriksissa tarkoin valitussa kasvunesteessä.

Save

Save

Klefströmin tutkimusryhmä on äärettömän kiitollinen syöpäpotilaille, jotka tukevat tutkimustamme luovuttamalla käyttöömme leikkauksen yhteydessä saatua syöpäkudosmateriaalia. Näin pyrimme yhdessä potilaiden kanssa selvittämään miksi tällainen syöpäkudos syntyi ja mikä on paras tapa päästä siitä kokonaan eroon. Tulevaisuudessa syöpäkudoksen eksplanttiviljelmiä voidaan ehkä käyttää määrittämään mikä on paras henkilökohtainen hoitomuoto syöpäpotilaalle.

Kiitokset tuesta vielä kerran ja pyrimme näiden sivujen kautta tuottamaan suomenkielistä tietoa tutkimuksemme edistymisestä.

Research Programs Unit/Translational Cancer Biology
& Medicum, Biomedicum Helsinki 1,
Medical Faculty, University of Helsinki

Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki
FINLAND

University of Helsinki internal mailing address
P.O. Box 63
FI-00014 University of Helsinki
Finland

Tel. Lab +358 2 941 25494 (room B509)
Office +358 2 941 25493 (room B507b)
Junior office (room B503)
Fax +358 2 941 25610

firstname.surname@helsinki.fi